Betalning

Betalning sker alltid i samband med att djuret lämnar kliniken.

Betalning kan ske via kredit-eller betalkort.

Inga fakturor lämnas.

Är djuret försäkrat kan en direktreglering utföras mot en direktregleringsavgift på 190 kr, se mer om direktreglering nedan under Försäkring.

Parkering

Gratis parkering en timme, tryck på den gröna knappen på parkeringsautomaten och lägg lappen i rutan.

 

Försäkring/Direktreglering

En direktreglering innebär att du bara betalar din självrisk till oss (oftast en fast grundsjälvrisk och en rörlig del på 10 – 25 %)av den totala summan på de aktuella besöket. Resterande summa fakturerar kliniken försäkringsbolaget.

För detta tar vi ut en avgift på 190 kr vid varje reglering.

Vänligen meddela oss i receptionen samt uppge ditt försäkringsbolag  och försäkringsnummer. Det tar normalt sett ca 1-2 h att få svar från försäkringsbolagen vad din del av summan blir.

 

 

 

 

När det inte går att direktreglera

Både försäkringsbolag och kliniken måste ibland säga nej till direktreglering. Orsaker till att en reglering av veterinärkostnaden inte erbjudas kan vara följande:

  • Tid på dygnet (direktregleringens öppettider varierar mellan försäkringsbolagen).
  • Försäkringstekniska eller veterinärmedicinska orsaker
  • Obetald försäkring
  • Summan på kostnaden har ej överstigit självriskbeloppet

I de fall en direktreglering inte kan erbjudas får du som kund betala till kliniken som vanligt och sedan skicka in kvittot till ditt försäkringsbolag och söka ersättning i efterskott.