Inför ditt besök

Betalning

Betalning sker alltid i samband med att djuret lämnar kliniken.

Betalning kan ske kontant eller via kredit-eller betalkort.

Inga fakturor lämnas.

Är djuret försäkrat kan en direktreglering utföras mot en direktregleringsavgift på 150 kr, se mer om direktreglering nedan under Försäkring.

 

Parkering

Gratis parkering en timme, tryck på den gröna knappen på parkeringsautomaten och lägg lappen i rutan.

 

Försäkring/Direktreglering

Direktreglering är när du som kund överlåter kliniken att ansöka om ersättning i ditt ställe. Försäkringsbolaget betalar då ersättningen direkt till kliniken. På så sätt slipper du som kund ligga ute med kostnaden för hela veterinärbesöket och du behöver endast stå för kostnaden för självrisker, eventuella rörliga procent på totalbeloppet samt delar av behandlingen som inte ersätts av försäkringsbolaget. Denna kostnad betalar du på kliniken innan du åker hem med ditt djur.

 

Så gör du om du önskar direktreglering

  • Ta med ditt försäkringsnummer
  • Meddela klinikens personal så fort som möjligt att Du önskar direktreglering. Eftersom det kan dröja allt från 30 minuter till några timmar att få en direktreglering godkänd hos försäkringsbolaget måste vi få iväg den så snabbt vi kan för att hinna få svar samma dag.

När det inte går att direktreglera

Både försäkringsbolag och kliniken måste ibland säga nej till direktreglering. Orsaker till att en reglering av veterinärkostanden inte erbjudas kan vara följande:

  • Tid på dygnet (direktregleringens öppettider varierar mellan försäkringsbolagen).
  • Försäkringstekniska eller veterinärmedicinska orsaker
  • Obetald försäkring
  • Summan på kostnaden har ej överstigit självriskbeloppet

I de fall en direktreglering inte kan erbjudas får du som kund betala till kliniken som vanligt och sedan skicka in kvittot till ditt försäkringsbolag och söka ersättning i efterskott.